kenteken check

Algemene voorwaarden

Als bezoeker van www.kentekencheck.me dien je kennis te nemen van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Kentekencheck.me mag deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen of vervangen. Bekijk de algemene voorwaarden daarom regelmatig om te zien of je nog altijd akkoord bent met onze algemene voorwaarden. Bij gebruik van kentekencheck.me ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Voorwaarden gebruik kentekencheck.me

De medewerkers van kentekencheck.me hebben alle informatie zo nauwkeurig mogelijk samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin ontlenen wij geen rechten aan de op kentekencheck.me gepubliceerde informatie. Wij linken door aan andere websites en kunnen onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor alles gerelateerd aan het bezoek van de doorgelinkte website. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor bij andere websites dan kentekencheck.me afgenomen diensten of informatie en de juistheid en betrouwbaarheid hiervan.

Auteursrechten

Alle auteurs- en eigendomsrechten met betrekking tot het website design, de afbeeldingen en teksten van de website zijn eigendom van kentekencheck.me. Deze website layout en content mogen alleen met schriftelijke toestemming van kentekencheck.me door andere worden gebruikt. Delen van onze informatie op social media is wel toegestaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgedragen, behandeld en berecht aan de rechtbank van Amsterdam.